Informacje
Poradniki

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy 2015-2025

Opis dokumentu - Trwa procedura opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy 2016-2023. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Burmistrz zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku sporządzenia prognozy oddziaływania na środkwosko, podając szerokie uzasadnienie. Zachęcamy także do zapoznania się z projektem dokumentu, gdyż tam zostały wyznaczone dwa obszary rewitalizacyjne.

Format: PDF
Publikacja: 2016-03-04 11:48:21

Załączniki:

<