Informacje
Poradniki

PORADNIK DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Problemy Rodzinne

Opis dokumentu - Przemoc jest bardzo poważnym problemem społecznym. Każdego roku jest przyczyną śmierci, poważnych szkód zdrowotnych, obrażeń, zaburzeń psychicznych, prób samobójczych jej ofiar. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc jest zagrożeniem dla wszystkich uwikłanych w nią osób: ofiar, świadków i sprawców.

Format: PDF
Publikacja: 2016-03-11 08:39:41

Załączniki:

<