Informacje
  • TRWA PRZEBUDOWA TERENÓW PRZY DWORCU PKP. PROSIMY ŚLEDZIĆ KOMUNIKATY DOTYCZĄCE ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU.
Numery i sygnały alarmowe

URZĘDY I INSTYTUCJE

SĄD REJONOWY 89 648 32 41
POWIATOWY URZĄD PRACY 89 649 55 02
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn tel.: +48 89 612 15 00 email: operator.olsztyn@energa.pl www.energa-operator.pl +48 89 612 15 00
URZĄD GMINY W IŁAWIE 89 649 08 00
STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE 89 649 07 00 - CENTRALA LUB 89 649 07 05 89 649 07 00; 89 649 07 05
URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE 89 649 14 00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INSPEKTORAT IŁAWA 89 644 88 00
SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W IŁAWIE 89 649 24 32
SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W IŁAWIE 89 648 50 71
SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W IŁAWIE 89 649 41 98
GIMNAZJUM SAMORZĄDOWE NR 1 W IŁAWIE 89 648 50 18
GIMNAZJUM SAMORZĄDOWE NR 2 W IŁAWIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 89 649 56 61
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W IŁAWIE INTEGRACYJNE 89 649 34 93
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W IŁAWIE 89 648 24 36
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W IŁAWIE 89 648 36 01
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W IŁAWIE 89 649 41 62
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W IŁAWIE 89 649 50 73
<